'The Witcher: Blood Origin': En uppdelning av hur Xin'trea och Cintra är sammankopplade i 'The Witcher'

'The Witcher: Blood Origin': En uppdelning av hur Xin'trea och Cintra är sammankopplade i 'The Witcher'

Alvenriket Xin'trea i 'The Witcher: Blood Origin' har en djup historia som senare utplånades efter konjunktionen och blev Cintra.